ÜLKEMİZ İÇİN TASARLIYORUZ, GELECEĞİMİZ İÇİN ÜRETİYORUZ. bayrak
 
 
Sözleşmenin her iki tarafı da  ( Bayi ve Tasarımmed )aşağıdaki maddelerde mutabakata varmış bulunmaktadırlar:


1)      Bayi Tasarımmed'in imalat yelpazesinde bulunan ürünleri ikame edecek özellikteki herhangi bir ürünün satış pazarlama veya üretimini yapamayacağını peşinen kabul eder.

2)      Bayi TASARIMMED'in belirlediği fiyatların altında ve SUT fiyatının üstünde veya altında hiçbir kurum kişi veya kuruluşa fiyat verme hakkına sahip değildir. Herhangi bir nedenle bayinin fiyat kırımı veya yükseltmesi yapması durumunda TASARIMMED'in ve diğer bayilerin kamu kurumlarına karşı uğrayacağı tüm zararı tazmin etmekle yükümlü olduğunu kabul eder.

3)      Bayi her kesilen fatura için düzenlemekle yükümlü olduğu ve üzerinde anlaşılmış olan vadelere ödeme evrakını göndermekle yükümlüdür.

4)      Bayi TASARIMMED' in izni olmaksızın yardımcı ve/veya alt, yan bayi oluşturamaz.

5)      Sosyal Güvenlik Kurumunun Fatura Ödeme Esaslarına ilişkin almış olduğu karar doğrultusunda faturalarda barkod numaraları ile birlikte lot numaralarının da yazılmasını istemektedir. Bayi yukarıdaki açıklanan sebepten dolayı Ürünler hasta üzerinde kullanıldıktan sonra set sayımını set lot listesine göre sayımını yapıp tarafınıza gönderilen hasta takip formunda belirtilen bilgileri ve lot numarasını yazıp TASARIMMED'e bildirmek zorunda olduğunu kabul eder. Bu bildirim ve kesilen fatura tarafımıza gönderilmeksizin TASARIMMED'den barkod gönderimi yapılmayacağını bayi peşinen kabul eder.

6)      T.C Sağlık Bakanlığının 14/07/2010 tarih ve 27641 sayılı resmi gazetede yayınlanan Tıbbi Cihazlar Uyarısı Sistemine yönelik usul ve Esaslar Hakkındaki tebliğ gereği Tüm implant ürünlerin izlenebilirliğini üretimden hastaya kadar olan tüm aşamalarda takip etme zorunluluğu gereği hasta kayıtlarının ( hasta takip formları ve faturanın) BAYİ bünyesinde ürün ömrü (en az 15 yıl ) süreyle saklama ve gerekli durumlarda belge olarak kullanılmak üzere en geç 2 iş gününde TASARIMMED' e teslim etme sorumluluğunun bayiye ait olduğunu peşinen kabul eder.

7)      İşbu sözleşmenin geçerli olduğu süre içerisinde TASARIMMED bayiinin faaliyet alanında alan koruması yapmayı, başka bir kişi veya kuruluşa bayilik vermemeyi kabul ve taahhüt eder.

8)      Sözleşmenin ihlali ve ihtilaflar durumunda T.C. İstanbul Mahkemelerinde ve Eyüp icra dairesinde çözümleneceği konusunda mutabık kalınmıştır.

9)      Geçerlilik: İşbu sözleşme imza tarihinden itibaren  12 ay süreyle geçerlidir. Sözleşmenin 5 ve 6. Maddeleri son ürün hastadan çıkartılana kadar geçerlidir. Süre sonunda 15 gün öncesinden TASARIMMED tarafından feshi ihbarda bulunulmamış ise sözleşme süresi bir yıl daha uzatılmış olur. Sözleşmeyi tek taraflı fesih hakkı TASARIMMED'e AİTTİR.        

            TASARIMMED                                                       BAYİ